SSL Certificaat installeren Exchange Server 2010

Wanneer u een SSL certificaat heeft aangevraagd, wordt deze in een zip-bestand naar u toegestuurd waarin minimaal de volgende bestanden staan:

  • Het rootcertificaat van de CA
  • een of meerdere intermediate certificaten
  • Uw certificaat, te herkennen aan het format 'www.uwcommonname.tld.cer'
  • Een readme-bestand

Sla uw certificaat op in een voor u gemakkelijk te bereiken locatie op uw server, zoals de map waarin u ook uw CSR heeft laten opslaan. Deze zal er uitzien als het volgende voorbeeld:

\\server\certificaten\mijncertificaat.cer

Log in op uw Exchange Management Console. Open in de boomstructuur aan de linkerkant van het venster het kopje 'Microsoft Exchange On-premises' en klik op 'Server Configuration'. Selecteer de server waarop u het certificaat wilt gaan installeren en klik er op met de rechtermuisknop. Selecteer de optie 'Complete pending request'.

Een nieuw venster opent zich. Klik op 'Browse' en selecteer uw certificaat-bestand. Klik daarna op de knop 'Complete'. Er verschijnt een samenvatting van uw certificaat in het venster. Zodra het certificaat is ingelezen wordt de knop 'finish' bruikbaar, klik hier op om de installatie te voltooien.

Vervolgens moet u het certificaat nog toewijzen aan de juiste diensten. Ga nogmaals in de boomstructuur naar het kopje 'Microsoft Exchange On-premises' en klik op 'Server Configuration'. Selecteer in het middelste venster de server waarvoor u zojuist het certificaat hebt geïnstalleerd. Klik vervolgens in het rechtermenu op 'Assign Services to Certificate'.

Er opent zich een nieuw venster. Wanneer de server geladen is, klikt u op 'next'. Vink de diensten aan waarvoor u het certificaat wil gebruiken. U heeft hier de keuze uit IMAP, POP, SMTP, IIS, en Unified Messaging. Klik vervolgens op 'next'.

Er wordt een samenvatting gegeven van uw diensten. Klik op 'Assign'. Wanneer er zich een venster opent met een waarschuwing dat het huidige certificaat wordt overschreven, klikt u op 'Yes to all'. Als de diensten zijn toegewezen, krijgt u nogmaals een samenvatting te zien. Klik op de knop 'finish' om het proces te voltooien.

Uw certificaat is nu geïnstalleerd en ingesteld.