Microsoft certificaat koppelen aan private key

Als u een SSL certificaat wilt koppelen aan de private key, kunt u hiervoor de Certutil.exe command line tool gebruiken. Deze is beschikbaar via de Certificates Services MMC snap-in.

Om een SSL certificaat te koppelen aan de private key, logt u in als Administrator op de computer waar de CSR is gegenereerd (meestal is dat de eerste gebruiker van de Windows installatie).

Open de Microsoft Management Console. Ga naar de menu-optie 'File', en ga vervolgens naar de optie 'Add/Remove Snap-in'. Kies 'Certificates' en klik opnieuw op 'Add'. Selecteer het juiste account in het Certificates snap-in venster en klik op 'next'. Selecteer Local computer in het Select Computer venster en klik op 'finish'. Klik op 'Close' en 'OK'.

Vouw de map Certificates open in het Certificates snap-in venster. Klik op de map 'Personal' met de rechtermuisknop en selecteer 'All tasks'. Klik op 'Import'. De Certificate Import Wizard zal nu starten. Klik op 'next'. Navigeer naar het nieuwe certificaat, klik op 'Open' en daarna op 'Next'. Selecteer in het volgende venster 'Place all certificates in the following Store'. Klik op 'Personal', gevolgd door 'Next' en 'Finish'. Als alles goed is verlopen, zal er een melding getoond worden dat de import succesvol was.

Selecteer het geïmporteerde certificaat in de 'Personal' map in het Certificates snap-in venster. Ga naar het tabblad 'Details' in het Certificate venster om het Serial Number te kopiëren. Open een commandline-console en voer het volgende commando uit:

certutil -repairstore my "Serial number"

In het Certificates snap-in venster klikt u met de rechtermuisknop op Certificates. Klik op 'Refresh'.

Het certificaat is nu gekoppeld aan de Private Key. Gebruik IIS voor de toewijzing van het certificaat aan de betreffende website.