Privacy Policy

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8-1-2020.

Via de website www.networking4all.com (hierna: Networking4ALL) worden privacygevoelige of persoonsgegevens verwerkt en cookies gebruikt. Networking4ALL vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd overeenkomstig de eisen voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn vastgelegd in Europese privacywetgeving.

Bij onze verwerkingsactiviteiten houden we ons aan de eisen van privacywetgeving. Dat betekent, onder andere, dat wij:

a) duidelijk onze doelen vermelden voordat we persoonsgegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze Privacy- en cookieverklaring;
b) de verzameling persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
c) wij eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in gevallen waarin toestemming is vereist;
d) passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en hetzelfde eisen van partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken;
e) uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn te inspecteren, te corrigeren of te verwijderen.

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van de gegevens. In deze Privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of die duidelijk aan ons worden verstrekt voor verwerkingsdoeleinden. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen doen.

Networking4ALL verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens om te zorgen dat onze website goed werkt en om trends te analyseren. Als u onze website gebruikt, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

bedrijfsnaam;
titel;
voorletters;
voornaam;
achternaam;
geslacht;
adres;
postcode;
plaats;
provincie;
land;
taal;
contactgegevens;
CSR-bestanden;
IP-adres.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) toegang verlenen tot de website www.networking4all.com;
b) contact met u opnemen over de door u gevraagde diensten;
c) u de gevraagde diensten leveren;
d) de statistieken analyseren en de website optimaliseren;
e) de verschillende functionaliteiten op de website aanbieden, waaronder de beveiligingscontrole van de website en de live chatfunctie;
f) u via onze nieuwsbrief informeren over andere producten en diensten van Networking4ALL (alleen als u hiervoor toestemming geeft);
g) u voor informerende en commerciële doeleinden benaderen per post, email en telefonie inzake de producten en diensten van Networking4ALL.

Bewaartermijnen

Wanneer u één van onze diensten of producten afneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze aankoop op de juiste wijze af te ronden. U kunt uw aankopen beheren via onze inlogportal, waarvoor u een account kunt aanmaken. Na betaling van onze producten ontvangen we ook betalings- en facturatiegegevens. Wij slaan deze gegevens op totdat de aankoop is afgerond en tot zeven jaar daarna. Dit is de wettelijke bewaartermijn van de Nederlandse belastingdienst.

We bewaren andere persoonsgegevens over uw account en over de bestelling van uw producten en diensten totdat u uw account verwijdert. Uw persoonsgegevens die we nodig hebben voor het aanvragen van certificaten, worden opgeslagen zolang we dit certificaat verlenen. Hiervoor moeten we uw persoonsgegevens delen met onze leveranciers. Zij bepalen zelf de bewaartermijnen voor uw gegevens.

Networking4ALL kan uw gegevens langer opslaan, als we ons op grond van een wettelijke verplichting moeten houden aan een langere wettelijke bewaartermijn.

Nieuwsbrief

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden met gepersonaliseerde aanbiedingen. Elke communicatie per e-mail bevat een mogelijkheid om uzelf af te melden.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen door externe specialisten die zijn ingehuurd door Networking4ALL om gegevens te verwerken voor Networking4ALL, en om te helpen de door u gevraagde inhoud en diensten te leveren. Networking4ALL neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Networking4ALL verplicht deze externe specialisten om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan, en om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan een derde indien Networking4ALL verplicht wordt om dit te doen volgens een gerechtelijk bevel, of volgens een juridische verbintenis of wettelijke verplichting, of als we denken dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten of schendingen van ons beleid te voorkomen of te beëindigen.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden waarin we informatie kunnen opslaan zodat u die informatie niet nog een keer hoeft in te vullen. We kunnen ze ook gebruiken om te kijken of u ons nog een keer bezoekt. Dit doen we via de webbrowser op uw apparaat (zoals een pc, tablet of smartphone). De informatie die door een cookie kan worden doorgegeven, via het gebruik van onze website, kan worden overgedragen naar de eigen beveiligde server van Networking4ALL of naar de servers van een derde.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden niet alleen door ons gebruikt, maar ook door derden die wij inschakelen voor onze verwerkingsdoeleinden. Wij gebruiken cookies op onze website voor de volgende doeleinden:

a) de functionaliteit van onze website mogelijk maken (technische of functionele cookies);
b) algemene statistische gegevens genereren en inzicht verwerven in het gebruik van onze website door het publiek met als doel om c) onze website en diensten te optimaliseren (analytics cookies);

Voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruiken we de volgende cookies:

Naam van de cookie Doel van de cookie
Google Analytics Analyse
Google Tag Manager Analyse
LinkedIn Insight Tag Analyse
Freshdesk Klantinteracties
Zopim Klantinteracties

De eerste keer dat u onze dienst bezoekt, tonen we u een melding waarin u uitleg krijgt over onze cookies en waarin uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van deze cookies. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browserinstellingen, maar het kan zijn dat bepaalde delen van onze website hierdoor niet goed werken.

We hebben afspraken gemaakt met andere partijen die cookies gebruiken via onze website. We hebben echter geen volledige controle over wat zij doen met hun cookies. Lees daarom dus ook hun privacyverklaringen.

Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekers van de website te volgen en om rapporten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkersovereenkomst van Google geaccepteerd. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We hebben Google geen toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten. Er kan echter wel wettelijk van Google worden geëist om de gegevens aan derden te verstrekken. Hier kunnen wij geen invloed op uitoefenen. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google Analytics is te vinden in de Servicevoorwaarden van Google Analytics.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaringen op hun websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en eerdere versies zullen beschikbaar blijven. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van alle wijzigingen.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

Indien u via onze website persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen voor inzage, inspectie, rectificatie, beperking, wijziging, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering van deze gegevens. U dient uw verzoeken te verzenden naar support@networking4all.com.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u om een betrouwbaar bewijs van uw identiteit vragen. Indien u persoonsgegevens die aan een cookie zijn gekoppeld wilt inspecteren, dient u een kopie van de betreffende cookie bij uw verzoek te voegen. U kunt deze vinden in uw browserinstellingen.

Autoriteit voor gegevensbescherming

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen tegen verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens. In geval van klachten kunt u contact met hen opnemen.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over uw privacy of over de Privacy- en cookieverklaring, kunt u een e-mail sturen naar support@networking4all.com. Verder kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Naam: Networking4ALL B.V.
Adres: Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht
Telefoon: 020 788 10 31
KvK-nummer: 20099481
(nummer van de Kamer van Koophandel in Nederland)