Wat is een common name?

De common name is de hostnaam waarvoor een SSL certificaat wordt aangevraagd. Deze kan per type SSL certificaat verschillen. In de meeste gevallen bestaat een common name uit de volledige hostnaam, bijvoorbeeld 'www.uwdomeinnaam.nl'. In het geval van een wildcard is dit echter '*.uwdomeinnaam.nl'. Daarnaast zijn er ook non-web toepassingen voor SSL waar een common name voor wordt gebruikt, zoals e-mail certificaten. In dat geval is de common name vaak het volledige e-mailadres.