Klachtenprocedure Networking4all

Networking4all streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Echter kan het voorkomen dat u onverhoopt niet tevreden bent over onze producten of dienstverlening. Neem in dat geval contact met ons op.

Networking4all beschouwt klachten als een optimale kans om de kwaliteit van onze producten of dienstverlening voor u als klant te verbeteren. Om u te verzekeren van een correcte afhandeling van uw klacht maakt Networking4all gebruik van een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u uw klacht kenbaar kunt maken.

Het indienen van uw klacht

U kunt uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier op onze website, www.networking4all.com. U ontvangt uiterlijk binnen vijf werkdagen, per mail, een ontvangstbevestiging van ons.

Uw klacht wordt in behandeling genomen

De verantwoordelijke klachtenfunctionaris onderzoekt en beoordeeld uw klacht op ontvankelijkheid. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht direct voor u op te lossen. Mocht de klachtenfunctionaris nog vragen of onduidelijkheden hebben die oplossing van uw klacht in de weg staan, dan neemt hij/zij contact met u op. In dat geval zal er uiterlijk binnen twee werkdagen na het toesturen van de ontvangstbevestiging telefonisch contact met u worden opgenomen.

Interne beoordeling van uw klacht

De klachtenfunctionaris zal na het in behandeling nemen van uw klacht vaststellen op wie of wat de klacht betrekking heeft en de klacht intern bespreken met de betrokken afdeling(en) en medewerker(s).

De uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt er een uitspraak gedaan door de klachtenfunctionaris. U ontvangt uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw klacht een schriftelijk antwoord van de verantwoordelijke klachtenfunctionaris. Hierin zijn tevens de voorgestelde oplossing(en) of de te nemen maatregel(en) vermeld.

Oneens met de uitspraak?

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing(en) of de ondernomen maatregel(en)? Stuur dan een zo compleet mogelijke omschrijving van uw klacht naar info@networking4all.com ter attentie van Klachtenmanagement.

Zodra uw klacht bij ons binnen is krijgt u uiterlijk binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging hiervan per mail. Wij zullen uw klacht nogmaals beoordelen en indien mogelijk u een andere oplossing proberen aan te bieden.

Uitzonderingen

De volgende situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

  • Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling administratie, administration@networking4all.com
{{ notification.title }}