ISO 27001 Assessment

De gezondheid van uw ICT omgeving in kaart gebracht

Meer weten?
Neem contact op  

De ISO 27001 Assessment functioneert als een nulmeting van uw IT-beveiligingsstatus.

We werken met een checklist van veel voorkomende beveiligingsproblemen.

Vraag een offerte aan

Wat is het ISO 27001 Assessment?

Het ISO 27001 Assessment is bedoeld voor organisaties die van plan zijn een certificeringstraject in te gaan voor een ISO 27001 certificaat. Hiervoor is goede voorbereiding nodig om problemen tijdens het traject te voorkomen. Dit Assessment geeft u inzicht in welke controls binnen de ISO27001 standaard in uw organisatie nog aandacht behoeven. Daarnaast heeft u met dit document duidelijk de huidige situatie met betrekking tot informatiebeveiliging van uw organisatie in kaart gebracht en heeft u inzichtelijk welke stappen u moet zetten om het niveau van informatiebeveiliging te verhogen in uw organisatie.

Waarom het ISO 27001 Assessment?

Als uw organisatie besloten heeft zich ISO 27001 te certificeren dient u voorbereidende maatregelen te treffen. De huidige situatie op basis van de eisen in de ISO norm moet in kaart worden gebracht. Tijdens dit proces gaat u alle risico’s binnen de organisatie in kaart brengen om zo te kunnen bepalen wat de gewenste situatie is en hoe uw organisatie daar naartoe kan gaan werken. Dit proces kan veel tijd in beslag gaan nemen. U moet namelijk de gehele organisatie onder de loep gaan nemen en dit gaan vergelijken met de ISO norm, bestaande uit een groot aantal eisen. Door dit uit te besteden aan professionals die de juiste kennis in huis hebben kan uw organisatie zich bezig houden met waar het goed in is. Met het ISO 27001 Assessment treft u dé ideale voorbereiding op een ISO 27001 certificeringstraject.

Identificatie, Bescherming, Detectie, Reactie en herstel

De score wordt berekend op basis van de drie pijlers van informatiebeveiliging: Mens, Proces en Technologie. Wij gebruiken sterren om de score weer te geven(zie onderstaand voorbeeld). Zo ziet u direct welk onderdeel uw organisatie nog beter kan.

Ideaal voor wanneer uw organisatie zich ISO 27001 wil certificeren

Bedrijven tussen de 10 en 100 medewerkers zonder toegewijde security officer kunnen profiteren van de technische kennis van onze security consultants.

Persoonlijk bezoek bij u op locatie

Onze consultants komen langs op uw kantoor- of bedrijfslocatie om uw netwerken en systemen door te lichten.

Begrijpelijke rapportages

Na de uitvoering worden uw resultaten samengevat in een rapport dat u meteen kunt gebruiken om veranderingen aan uw IT beveiligingsprocedures te maken.

Actieplan tot verbetering

De Health Check biedt een ideaal startpunt om de juiste beslissingen te kunnen maken voor uw bedrijfsbeveiliging en mogelijk geld te besparen.

Overzichtelijke planning voor het invoeren van maatregelen

 

Daarnaast voorzien wij u van een overzichtelijke risicoanalyse op basis van de risico’s die zijn geïnventariseerd tijdens de Security Health Check. Deze analyse helpt u als ondernemer te bepalen op welk gebied u (financiële) middelen kunt inzetten om hoge risico’s te verlagen. Op basis hiervan kunt u ook prioriteiten stellen. Hieronder staat een voorbeeld van onze risicoanalyse. De cijfers in het plaatje corresponderen met de gevonden risico’s. Zij krijgen allen een risico ID toegewezen.

Mens

         

Proces

         

Technologie:

         
 

Het Traject

  Afspraak

Onze security consultant komt bij u op locatie om de check uit te voeren. Zo kunnen ook onderdelen als uw netwerk, WIFI, kantoorbeveiliging en serverruimtes worden gecontroleerd. . Hiervoor maakt u een afspraak met onze consultants. Het bezoek zal ongeveer een halve dag in beslag nemen.

  Checklist

Uw ICT beveiliging wordt onder de loep genomen aan de hand van een uitgebreide checklist. De inhoud van deze checklist is afhankelijk van uw bedrijfssituatie; zo zal een bedrijf dat veel werkt met cloud-based apps een andere aanpak wensen dan een industrieel bedrijf. Een aantal onderdelen zit standaard in de controle: zo controleren wij altijd de WIFI- en interne netwerk beveiliging, standaard IT procedures, spam- of virusscanners, en de back-up en update procedures.

  Rapportage

Na de health check stelt de security consultant een rapport op aan de hand van de resultaten. Deze wordt met u besproken, zodat u eventuele vragen meteen kunt stellen. Ook kunt u advies vragen over onze andere diensten die u kunnen helpen met uw zwakke punten, zoals Awareness Trainingen voor uw personeel of scanning en monitoring services voor uw online omgeving of kantoornetwerk.

  Kennis

Met het rapport heeft u de kennis en informatie om doelgericht en stap voor stap toe te werken naar een veilige omgeving.

 

Rapportage & Actieplan

Na de Health Check stelt de security consultant een rapport op. De resultaten worden bij u op locatie gepresenteerd, zodat u meteen vragen kunt stellen. Ook krijgt u advies over onze andere diensten die u kunnen helpen met de gevonden kwetsbaarheden, zoals Awareness Trainingen voor uw personeel of scanning en monitoring services voor uw online omgeving of kantoornetwerk.

In de rapportage maken we een verdeling tussen mens, proces en technologie. Per punt kennen we een gemiddelde score toe op basis van de bevindingen tijdens het onderzoek. Daarnaast worden er ook scores gegeven aan de subonderwerpen, zodat voor u inzichtelijk is op welke punten uw organisatie laag of hoog scoort. Het rapport is opgesteld in begrijpelijke taal zodat u niet tussen vaktermen door naar de oplossing hoeft te zoeken.

Tot slot ontvangt u, voortkomend uit onder anderen de risico analyse, een actieplan om het niveau van informatiebeveiliging te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is dat u begint met het aanpakken van de grootste risico’s.

ISO 27001 Assessment Check aanvragen

Networking4all is een ervaren professional op het gebied van Security Consultancy. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden van een Security Health Check voor uw specifieke situatie te bespreken.

Informeer bij onze consultants via +31 (0)20 7881030 / sales@networking4all.com

Tarief: vanaf €1.595 ex btw

Wilt u meer informatie?
Neem vandaag nog contact op.

{{ notification.title }}

Lees diepgaande artikelen

Leer meer over online security, onze producten en diensten, en ontwikkelingen in de online security branche op ons blog en in onze whitepapers.

Bezoek ons blog

Download whitepapers

Inschrijven nieuwsbrief

Samenwerken

Networking4all is klaar om de volgende vermelding in onze tijdlijn te maken. We willen u graag in de volgende stap opnemen als onze partner. Wilt u meer weten over onze missie en de mogelijkheid van een partnerschap?