Mystery Guest

Laat de organisatie infiltreren door een mystery guest. Een onderzoeker doet zich voor als printermonteur of serviceprovider en probeert fysiek toegang te krijgen tot de organisatie.

Krijg inzicht in kwetsbaarheden zoals:
• Ongeautoriseerde toegang tot het pand, (afgesloten) werkruimtes en werkstations.
• Het zorgvuldig omgaan met fysieke informatie op bureaus en bij printers.
• Het achterhalen van inloggegevens en andere vertrouwelijke informatie.

Wilt u het maximale uit het onderzoek halen? Laat de mystery guest dan de resultaten van het onderzoek presenteren voor de directie of voor al het personeel. Uiteraard worden de resultaten volledig geanonimiseerd.

Allereerst wordt er een vooronderzoek uitgevoerd op de besproken scope. Zo wordt er onderzocht wat voor apparaten er staan en wie de leveranciers daarvan zijn. Er wordt gekeken naar energieleverancier, gebouwbeheer etc., totdat er een realistisch uitvoerbaar scenario beschreven kan worden. Het beschreven scenario zal met u worden doorgenomen en toegelicht.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt in overleg met de opdrachtgever de exacte werkwijze bepaald. Afhankelijk van de wensen en eisen kan de mystery guest extra aandacht schenken aan bepaalde zaken of afdelingen.

Zodra er een akkoord is om het scenario uit te voeren zal dit op een willekeurige dag en tijdstip binnen 2 weken gebeuren. Het kan zomaar zijn dat er voorafgaand een mail gestuurd wordt, om het werk tijdens het bezoek te vereenvoudigen. Ook proberen wij fotobewijs te maken om te bewijzen dat het is gelukt om bij een asset te komen. Aan de hand van de vergaarde informatie en bewijsstukken zullen zal er gerapporteerd en geadviseerd worden.

Prijs €1120,-

USB drop op locatie/per post

Veiligheidsrisico’s van het gebruik van mobiele datadragers zoals USB-sticks kunnen met diverse technische oplossingen beperkt worden. Toch blijven er risico’s verbonden aan het gebruik. Dan komt het aan op de kennis, kunde en alertheid van medewerkers. Vaak staat men niet stil bij de gevaren van een geïnfecteerde USB-stick. Zijn de medewerkers op de hoogte van de regels omtrent mobiele datadragers van uw organisatie en handelen zij hiernaar? Een USB drop test toont aan hoe kwetsbaar uw organisatie is voor deze vorm van social engineering.

Er worden een of meerdere USB-sticks met speciale documenten achtergelaten op uw kantoor via een Mystery bezoek of versturen deze per post. Ook kunnen er USB-sticks zonder data ingezet worden, welke code proberen uit te voeren op de computer. In beide gevallen krijgen wij een seintje als deze gebruikt worden. De bevindingen worden in een rapport met u gedeeld.

Prijs €1120,- (op locatie in combinatie met een mystery guest onderzoek)
Prijs €140,- (via post, meerdere locaties mogelijk)

Wilt u meer informatie?
Neem vandaag nog contact op.

{{ notification.title }}