Security as a Service

Als ICT-partner heeft en houdt u de controle

Onze security diensten & specialisten staan tot uw beschikking


Networking4all heeft een team van security specialisten en ethical hackers in dienst en biedt een volledige portfolio op het gebied van cybersecurity. Middels Security as a Service kunt u onze security diensten en expertise inzetten bij uw klanten. Verbreed hiermee uw portfolio en antwoord op de explosief groeiende vraag naar security en awareness diensten.

In Nederland zijn er duizenden ICT bedrijven. Networking4all merkt dat steeds meer ICT bedrijven security gerelateerde vragen krijgen. Een aantal hiervan doet deze diensten erbij, maar dit blijft meestal beperkt. Er worden vaak geen pentests, security monitoring (SOC/SIEM) oplossingen of ISO 27001 assessments uitgevoerd. Via Networking4all Security as a Service krijgt u toegang tot een uitgebreidt portfolio van security diensten.

Wij zien kansen, voor zowel de ICT bedrijven als Networking4all. De ICT bedrijven hebben toegang tot honderdduizenden bedrijven waarmee zij vaak al jaren zaken doen. Wij hebben de cybersecurity specialisten en diensten waar u gebruik van kunt maken. Wij leveren en voeren de diensten voor u uit waarna u hierover een kickback ontvangt. Een win-win situatie.

Networking4all werkt inmiddels al samen met veel ICT-partners maar merkt dat de vraag steeds groter wordt. Wij doen enkel cybersecurity, dus we zitten niet in hetzelfde vaarwater. De klanten zijn beter beschermd zodat de ICT partner zelf ook meer rust heeft en minder kans om aansprakelijk gesteld te worden. Daarnaast is de kans groter dat het meer werk oplevert en nieuwe klanten zich gaan melden omdat uw aanbod breder wordt met onze diensten erbij.

Deze service is ook voor niet-ict partners welke gebruik willen maken van onze Security expertise en op deze manier hun portfolio uit willen uitbreiden met security diensten.

Ons Portfolio, Uw Portfolio

ICT-partners hebben meestal niet de expertise in huis als het gaat om specifieke, vaak complexe security vraagstukken. Networking4all heeft de kennis in huis en heeft haar portfolio op basis van het NIST model ingeregeld. Alle facetten van dit security framework kunnen wij met onze diensten aanbieden als verlengstuk voor uw diensten als ICT-partner. Hierdoor is het mogelijk uw klanten te voorzien van diverse security diensten / producten.

Het cybersecurity framework is een continu verbeterproces. In een ideale situatie heeft een organisatie per facet een oplossing in gebruik om de risico’s grotendeels te verminderen. Het cybersecurity framework bestaat uit:

Identificeren Beschermen Detecteren Reageren Herstel

Communicatie

Communicatie zal altijd via u lopen. Zo blijft u de vaste en vertrouwde partner voor uw klanten.

Transparant

Tijdens een opdracht zult u, indien gewenst, op de hoogte worden gehouden van het gehele traject.

24/7

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor calamiteiten op ons gratis incidenten nummer 0800-0008

Expertise

Onze security specialisten zijn gecertificeerd en hebben jarenlange ervaring op het gebied van Cyber Security.

Actualiteit & Partnerschap

We merken op dat veel klanten van deze ICT bedrijven de laatste jaren te maken hebben gehad met hackaanvallen, ransomware of andere vormen van cybercriminaliteit. Wie draait hiervoor op? De ICT-leverancier?

Sterke toename Cybercriminaliteit

Zoals u vast al weet neemt cybercriminaliteit met de dag toe. Ongetwijfeld heeft één van uw klanten hier ook al mee te maken gehad. Wat biedt u zelf aan naast bijvoorbeeld een firewall, antivirus of back-up oplossing? Wilt u echt een totaaloplossing bieden zodat u tegen u klanten kunt zeggen; “u loopt minder risico” dan kan het een goed idee zijn om hiervoor samen te werken met een specialist op dit gebied. Een partij die uw huidige diensten kan versterken. Niet iedere klant zal uiteraard het volledig pakket veiligheidsdiensten nemen maar het is onze taak hen hier wel op te wijzen zodat de klant zelf de risico’s afweegt en hier een overwogen besluit in kan nemen.

Een ICT-leverancier heeft een wettelijke zorgplicht naar zijn klanten toe

Een leverancier heeft een wettelijke zorgplicht. Deze zorgplicht is terug te vinden in art. 7:401 BW. Dit artikel zegt: “de opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”. Het handelen in strijd met dit artikel kan aansprakelijkheid opleveren. Hierdoor kan een ICT-leverancier (gedeeltelijk) aansprakelijk zijn voor de schade die voortkomt uit bijvoorbeeld ransomware.

Onlangs heeft een rechter uitgesproken dat hij de dienstverlener aanrekent dat er geen afspraken over de netwerkbeveiliging op schrift zijn gezet. Ook staan eerdere waarschuwingen over het ontbreken van beveiliging niet expliciet op papier. ‘Door het netwerk aan te leggen zonder firewall en zonder externe back-ups, heeft [gedaagde] deze opdracht niet naar behoren uitgevoerd.’ Volgens deze rechter had het ict-bedrijf de opdracht kunnen weigeren als de klant dergelijke beveiligingsmaatregelen van de hand wijst en stelde hij de leverancier mede aansprakelijk voor de schade. In deze zaak was dat 2/3e van het geheel. Ook actueel , de zaak van Hof van Twente. De gemeente heeft een jurist in de arm genomen om te onderzoeken of de ICT leverancier aansprakelijk kan worden gesteld.

Het is dus van een groot van belang dat u uw klanten heel duidelijk schriftelijk waarschuwt voor de gevolgen en risico’s van zijn keuze rondom beveiliging en ook alle mogelijkheden toont. Wanneer een klant er heel bewust voor kiest om bepaalde diensten niet af te nemen, raden wij aan om onderling overeen te komen om aansprakelijkheid ten aanzien daarvan uit te sluiten.

Communicatie & workflow

Gezamenlijk maken we een opzet m.b.t. welke diensten wij kunnen aanbieden aan uw klanten. Deze diensten kunt u zelf opnemen in uw portfolio waarin u aangeeft dit in samenwerking te doen met een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf. Dit schept vertrouwen bij uw klanten en naast het afdekken van de verantwoordelijkheden zien we vaak dat klanten op deze manier sneller overstag gaan tot het aankopen van extra diensten als het duidelijk is welke risico’s men loopt en wilt men hier verantwoording voor nemen.

Met betrekking tot de communicatie en de workflow voor, tijdens en na een opdracht hebben we een processchema opgesteld. Tijdens dit proces kan de eindklant kiezen om bepaalde documenten via de partner te laten lopen of dat het rechtstreeks bij de eindklant terecht moet komen. We maken hierbij duidelijke afspraken over het te voeren portfolio en de manier van communicatie met de eindklant. Alle afspraken bundelen we in de partnerovereenkomst.

Verdiensten

U krijgt als partner van Networking4all een kickback over de geleverde diensten. Elke dienst heeft zijn eigen kickback percentage tussen de 7.5 en 15%. Bij huidige samenwerkingen zien we tevens, nadat de ICT-partner zijn portfolio uitbreidt met een scala aan security diensten, een stijging van de verkopen van de eigen producten. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek bespreken neem dan contact op via +31 20788 1030 of via sales@networking4all.com.

Wilt u meer informatie?
Neem vandaag nog contact op.

{{ notification.title }}

Lees diepgaande artikelen

Leer meer over online security, onze producten en diensten, en ontwikkelingen in de online security branche op ons blog en in onze whitepapers.

Bezoek ons blog

Download whitepapers

Inschrijven nieuwsbrief

Samenwerken

Networking4all is klaar om de volgende vermelding in onze tijdlijn te maken. We willen u graag in de volgende stap opnemen als onze partner. Wilt u meer weten over onze missie en de mogelijkheid van een partnerschap?