Pentest laten uitvoeren

Een pentest toetst één of meer computersystemen op kwetsbaarheden. In een uitgebreid rapport brengen onze Ethical Hackers mogelijke kwetsbaarheden aan het licht.

Uitgebreide test

Ervaring, zo wordt gezegd, is de beste leermeester. Daarom is de beste manier om te achterhalen wat voor schade een hacker kan aanrichten simpel: laat u hacken. Onze security experts kunnen u deze ervaring geven zonder ooit uw data daadwerkelijk in gevaar te brengen.

De penetratietest beproeft uw systemen, netwerken en applicaties op het niveau en de mate van hun security, maar biedt ook de mogelijkheid om uw medewerkers te toetsen op hun oplettendheid en kennis van online security praktijken en goede gewoontes. Deze test kan plaatsvinden op afstand of op locatie. Wanneer u uw medewerkers wilt testen op oplettendheid, bijvoorbeeld door phishing, kan dit uiteraard op afstand, maar wanneer u uw kantoornetwerken wilt testen, zal dat op locatie gebeuren.

Duidelijk en toepasbaar advies

Alle bevindingen worden voor u samengevat in een overzichtelijk en net rapport.

Kwetsbaarheden testen

Gevonden kwetsbaarheden worden tegen het licht gehouden om zeker te zijn dat zij een gevaar kunnen vormen.

Denken als een hacker

Onze security consultants weten goed hoe iemand misbruik zou kunnen maken van kwetsbaarheden in uw netwerk.

Uitgebreide analyse

De vulnerability scan wordt gebruikt als basis voor een diepgaande scan van uw systeem.

Meer infomatie over een pentest laten uitvoeren? Wat zijn de kosten van een pentest?
Informeer bij onze consultants: +31 (0)20 7881030

Wilt u meer informatie?
Neem vandaag nog contact op.

{{ notification.title }}