Disclaimer

Dit is de website van Networking4all B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20099481 (hierna: “Networking4all”).

Inhoud

De door Networking4all verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Networking4all kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Networking4all en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Networking4all aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Networking4all worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Networking4all.

Verantwoordelijkheid

Eenieder die informatie van een ander gebruikt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik daarvan. Informatie afkomstig van Networking4all mag uitsluitend voor eigen gebruik worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ook is de gebruiker verplicht om eventuele aanwijzingen van Networking4all omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden, zoals bedoeld in artikel 15 Auteurswet (zie tevens onze Copyright notice). Nederlands recht is van toepassing

Informatie

Heeft u vragen over deze documenten? Neem dan contact met ons op.


Pers informatie

+31 (0)20 788 10 30
communication@networking4all.com

Persoonlijk

Persoonlijk

Wij zoeken altijd een oplossing op maat, indien nodig komen we bij u langs.
Bereikbaar

Bereikbaar

Wij zijn altijd bereikbaar via een van onze communicatiekanalen.
Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Wij zoeken altijd oplossingen op basis van de beste veiligheid.
No nonsense

No nonsense

Wij blijven bijleren, zodat we u steeds weer kunnen helpen met uw digitale beveiliging.
SSL, CODE SIGNING & DIGITAL IDS
Digital Security