ERROR: 500

Oeps, het bestand welke u probeert op te vragen heeft een interne fout op de server veroozaakt

Deze foutmelding betreft hoogstwaarschijnlijk een fout in uw script. De oorzaak zult u als gevorderde gebruiker zelf moeten zien te vinden, de helpdesk van Networking4all kan u hiermeee niet helpen. Is het script goed geconfigureerd? De eerste regel van een Perl-script op het Unix-systeem dient #!/usr/bin/perl te zijn. Is de eerste output van het CGI-script wel Content-Type: text/html gevolgd door een blanco regel of treedt er eerder een programmeerfout op? Probeert het script soms iets te doen wat niet kan of mag, bijvoorbeeld het uitvoeren van bepaalde systeemcommando's?

Welke rechten moet ik mijn scripts geven?

De rechten per script kunt u instellen met uw FTP-programma (chmod). Standaard krijgen de scripts die u uploadt de rechten 755, dat wil zeggen -rwxr-xr-x. Over het algemeen is dit de juiste keuze om uw scripts aan de gang te krijgen. Als u een subdirectory onder cgi-bin aanmaakt waarin scripts moeten draaien, moet u er voor zorgen dat de 'x-jes' voor die subdirectory ook aan staan. Scripts en eventuele bijbehorende bestanden dienen niet meer rechten te worden toegekend dan nodig: Te ruim toegekende rechten (b.v. 777) kunnen uw website openstellen voor hackers.

Persoonlijk

Persoonlijk

Wij zoeken altijd een oplossing op maat, indien nodig komen we bij u langs.
Bereikbaar

Bereikbaar

Wij zijn altijd bereikbaar via een van onze communicatiekanalen.
Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Wij zoeken altijd oplossingen op basis van de beste veiligheid.
No nonsense

No nonsense

Wij blijven bijleren, zodat we u steeds weer kunnen helpen met uw digitale beveiliging.
SSL, CODE SIGNING & DIGITAL IDS
Digital Security