SSL Certificaten

Validatiemethoden

Er zijn veel typen en merken SSL Certificaten in de markt. Voor het valideren (bekrachtigen) van de SSL Certificaten kan men de SSL Certificaten onderverdelen in drie soorten.

Er bestaan verschillende type SSL Certificaten met verschillende validaties. Voor ieder doeleinde en behoefte kan een keuze in validatiemethode worden gemaakt. Hieronder staan de drie types inclusief een omschrijving van het verschil in validatie en wat u er voor terugkrijgt. 

Domeinnaam validatie (DV)

Organisatie validatie (OV)

Uitgebreide (Extended) validatie (EV)

 

Verschil in validatie

Met een Organisatie of Uitgebreid gevalideerd SSL Certificaat laat u zien wie u bent. Het geeft vertrouwen en de gebruiker weet met welke partij hij of zij zaken doet. Daarnaast wordt bij een EV certificaat de adresbalk in de internet browser groen, zodat de gebruiker snel ziet dat een website is beveiligd middels een SSL verbinding en welke organisatie achter de website zit.

 

  DV SSL Certificaat   OV SSL Certificaat   EV SSL Certificaat
  Domeinnaam validatie   KvK controle   KvK controle
    Controle eigenaar domeinnaam   Controle eigenaar domeinnaam
    1 maal telefonische validatie   EV formulier *
      2 maal telefonische validatie

 * Overeenkomst tussen Certificaat Autoriteit (CA) en de organisatie dat het SSL Certificaat aanvraagt.
Hierin staan specifieke voorwaarden waar deze organisatie aan moet voldoen. 

Voordelen van de verschillende validaties

Hieronder staat weergegeven welke onderdelen zichtbaar zijn bij de verschillende type validaties.
Een EV certificaat laat duidelijk zien welke organisatie achter de website zit. Zie hieronder een voorbeeld:

 

  DV SSL Certificaat   OV SSL Certificaat   EV SSL Certificaat
  Slotje in de browser   Slotje in de browser   Slotje in de browser
    Organisatiegegevens in het certificaat   Organisatiegegevens in het certificaat
    Direct zichtbaar in Site Seal   Direct zichtbaar in Site Seal
      Groene balk + zichtbare organisatienaam