SSL Certificaten

Subject Alternative Name (SAN) SSL Certificaten

Een Subject Alternative Names (SAN) SSL Certificaat, ook bekend als Unified Communications SSL Certificaat (UCC SSL), wordt voornamelijk gebruikt voor Microsoft Exchange 2007 (of nieuwer) of Unified Messaging. Met dit certificaat kunt u meerdere domein- of servernamen beveiligen met behulp van hetzelfde SSL Certificaat.

Een normaal SSL Certificaat beveiligt slechts één Fully Qualified domeinnaam. Bij een SAN Certificaat kunnen in het 'Alternative Name-veld' echter verschillende alternatieven voor de Common Name (hoofddomein) worden geplaatst. En dat allemaal onder één IP-adres. Kijk op de afzonderlijke productpagina's voor de verschillende SAN mogelijkheden. 

Interesse in een SAN SSL Certificaat?
Bekijk en vergelijk onze prijzen op de bestelpagina.

U kunt veilig de volgende diensten beveiligen met één certificaat dat volledig compatibel is voor mobiele apparatuur, zoals smartphones en PDA's:

 • OWA
 • ActiveSync
 • SMTP
 • Outlook Anywhere
 • POP3
 • Unified Messaging
 • IMAP4

In het geval van een domeingevalideerd (DV) certificaat moeten de domein- en SAN-naam altijd dezelfde zijn als de Common Name (CN). Alleen bij een bedrijfsgevalideerd certificaat (EV en OV) kunt u verschillende domeinnamen opnemen. Zolang het certificaat maar onder dezelfde bedrijfsnaam valt. Doordat alles met één certificaat wordt beveiligd is het bovendien gemakkelijk te installeren en te beheren.

Een voorbeeld om de volgende common names met één SAN SSL Certificaat te beveiligen:

 • webmail.hieruwdomeinnaam.nl
 • autodiscover.hieruwdomeinnaam.nl
 • ucserver.hieruwdomeinnaam.local*
 • ucserver

*Let op: Interne namen zoals .local zijn niet langer toegestaan. Wel kunt u gebruik maken van "interne servernaam.hieruwdomeinnaam.nl".

Een voorbeeld van een bedrijfsgevalideerd SAN SSL Certificaat met meerdere domeinnamen:

 • www.hieruwdomeinnaam.nl
 • www.hieruwdomeinnaam.com
 • www.hieruwdomeinnaam.be