Helpdesk

Het installeren van een certificaat voor Novell NetMail

Volg onderstaande stappen om uw certificaat en uw private key te installeren.

1. Sla het ontvangen certificaat (osslcert.pem) op in het directory waar ook uw Private Key bestand staat (sslpriv.pem)
- zie ook bij het aanmaken van een CSR -

2. Kopieer dan beide bestanden, (uw certificaat bestand en uw private key bestand) naar het certificate directory op de NetMail server dat overeenkomt met de DNS naam waarvoor het certificaat is aangemaakt

Voor NetMail 3.5 zijn dat deze directories:

  • NetWare - sys:system
  • Windows - drive:\program files\novell\netmail\dbf
  • Linux - /var/opt/novell/netmail/dbf

Herstart de NetMail Server